Choroby odkleszczowe psów - Erlichioza, Borelioza i Anaplazmoza

Anaplazmoza psów - co to jest, jak pies może się zarazić?

Choroby odkleszczowe psów  – anaplazmoza

Ponieważ kleszcze pospolite są głównymi wektorami przenoszenia bakterii anaplazmy, ich obecność w otoczeniu naszych pupili stanowi zagrożenie. Jednak, warto podkreślić, że nie każde ukąszenie kleszcza prowadzi do zakażenia.

Z uwagi, że kleszcz musi być przyczepiony do psa przez okres 24-48 godzin, aby przenieść  bakterię, szybkie wykrycie i usunięcie kleszcza może znacząco zmniejszyć ryzyko zakażenia. W podsumowaniu, choć choroba może dotknąć każdego psa, obserwuje się, że starsze psy są bardziej narażone.

Niemniej jednak, przypadki infekcji u młodszych psów również są notowane, co potwierdza, że ważne jest regularne sprawdzanie skóry zwierzęcia i dbanie o profilaktykę przeciwpasożytniczą.

Objawy anaplazmozy

Ponieważ anaplazmoza jest chorobą, która może być mylona z innymi schorzeniami, jej diagnoza bywa często utrudniona. Jednak, warto zwrócić uwagę na fakt, że wiele jej przypadków przebiega podobnie do psiej grypy lub nawet bezobjawowo.

Z uwagi na to, właściciele zwierząt powinni być czujni, zwłaszcza gdy ich pupil nagle zaczyna prezentować objawy takie jak gorączka, apatia czy kaszel.

W wielu sytuacjach, wyraźniejsze objawy pojawiają się dopiero w postaci ostrej, co może wprowadzać w błąd w diagnozowaniu. W podsumowaniu, ważne jest, aby być świadomym różnorodności objawów anaplazmozy i nie lekceważyć nawet niewielkich zmian w zachowaniu czy samopoczuciu naszego czworonoga.

Leczenie

W leczeniu niezbędna jest antybiotykoterapia, która może trwać nawet do 30 dni.

smutek

Borelioza z Lyme - co to jest?

Boreliozę wywołują krętki bakterii Borrelia burgdorferi. Jest ona jedną z najważniejszych chorób odzwierzęcych u ludzi.

Borelioza - jak nasz pupil może się zarazić?

Ponieważ kleszcze są nosicielami wielu chorób, ich obecność w Polsce, zwłaszcza kleszcza pospolitego (ixodes ricinus), stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jednak, co warto podkreślić, nie każde ukąszenie kleszcza prowadzi do zakażenia.

Z uwagi, że kleszcz zamieszkuje głównie tereny zalesione oraz przyległe do nich łąki czy pastwiska, osoby przebywające w tych miejscach powinny być szczególnie ostrożne. W trakcie ssania krwi przez kleszcza, bakteria może zostać przeniesiona na żywiciela.

Jednakże jeśli kleszcz zostanie usunięty w ciągu 24 godzin od ukąszenia, ryzyko zakażenia znacznie spada.

W podsumowaniu, ważne jest, aby być świadomym zagrożenia, jakie niesie ze sobą kleszcz, i podejmować odpowiednie środki ostrożności podczas przebywania w miejscach, gdzie może on występować.

Objawy Boreliozy u psów

Okres inkubacji choroby u psa może trwać od 2-5 miesięcy, w niektórych przypadkach nawet dłużej. Objawami klinicznymi Boreliozy z Lyme u psów są wszelkie objawy związane z zapaleniem stawów, tj.: nagła kulawizna, obrzękły, bolesny i ciepły staw psa przy dotykaniu, brak apetytu, niechęć do ruchu, czasami może wystąpić również gorączka. Jest to trudna choroba do zdiagnozowania, ponieważ objawy pojawiają się po kilku miesiącach, ale również wiele psów może przechodzić Boreliozę bezobjawowo.

Leczenie

Leczenie boreliozy wymaga antybiotykoterapii przez okres około 4 tygodni.

apatia

Erlichioza u psa - co to jest i co ją wywołuje?

Z uwagi na to, że erlichioza jest chorobą odkleszczową, psy są narażone na zakażenie, zwłaszcza w miejscach o dużej populacji kleszczy. Kleszcz, który zakaża się E.canis podczas ssania krwi zakażonego psa, staje się nosicielem tej choroby. Jednak co niepokojące, przez kolejne 5 miesięcy może on zarazić inne psy podczas żerowania.

Ponieważ pies, który przeszedł ostre zakażenie erlichiozą, przez ponad 2 lata może być nosicielem zarazka, istnieje ryzyko, że inne psy mogą zostać zakażone przez bezpośredni kontakt z nosicielem. Dlatego ważne jest, aby właściciele byli świadomi tej choroby i podejmowali odpowiednie kroki w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się.

 

Objawy Erlichiozy

Z uwagi na to, że okres inkubacji postaci ostrej u psów wynosi od 8 do 20 dni, właściciele powinni być niezwykle czujni w obserwacji swoich pupili w tym czasie.

Początek choroby jest nagły, jednak czas trwania zależy od jej przebiegu. Ponieważ ostra faza objawia się powiększeniem wątroby, śledziony i węzłów chłonnych, właściciele powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń dla zdrowia swojego psa. Może również wystąpić zapalenie płuc, nerek lub opon mózgowych. Ogólne objawy zakażenia, chociaż mało charakterystyczne, obejmują między innymi: brak apetytu, smutek, gorączkę, apatię czy chudnięcie.

Jednakże, co jest niepokojące, możliwe jest też przechodzenie choroby bezobjawowo, co sprawia, że właściciele mogą nie zdawać sobie sprawy z infekcji u swojego pupila.

Leczenie

Erlichioza leczona jest antybiotykami przez ok. 2-3 tygodnie. W przypadku występowania postaci ostrej konieczne jest przeprowadzenie transfuzji krwi i podawanie leków krwiotwórczych.

Produkty powiązane:

Białaczka kotów, niedobór odporności u kotów - test FeLV Ag+FIV Ab Borelioza psów. Ptasia grypa u kotów. Kaliciwiroza. Nosówka. Parwowiroza
Erlichioza psów Szybki test na chorobę odkleszczową Erlichiozę psów EHR Ab
Białaczka kotów, niedobór odporności u kotów - test FeLV Ag+FIV Ab Borelioza psów. Ptasia grypa u kotów. Kaliciwiroza. Nosówka. Parwowiroza
Borelioza psów - Szybki test na chorobę odkleszczową - choroba z Lyme Ab