Choroby odkleszczowe psów - Erlichioza, Borelioza i Anaplazmoza

Anaplazmoza psów - co to jest, jak pies może się zarazić?

Kleszcze pospolite mogą zarazić się bakterią anaplazmy podczas pasożytowania na zwierzętach, które są nosicielami tej bakterii. Kleszcz musi być przyczepiony do psa przez okres 24-48 godzin, aby przenieść tą bakterię do jego organizmu. Choroba występuje niezależnie od płci zwierzęcia, przeważnie dotyka ona starszych psów (8+ lat), ale również występują przypadki infekcji u psów młodszych.

Objawy anaplazmozy

Okres inkubacji anaplazmozy wynosi 1-2 tygodnie. Wiele przypadków anaplazmozy przebiega podobnie do psiej grypy lub bezobjawowo. Wyraźniejsze objawy pojawiają się w postaci ostrej, jednakże są one nieswoiste: gorączka, apatia, smutek, kaszel, biegunka czy brak apetytu. Tak jak w przypadku boreliozy mogą pojawić się bóle stawów i kulawizny.

Leczenie

W leczeniu niezbędna jest antybiotykoterapia, która może trwać nawet do 30 dni.

smutek

Borelioza z Lyme - co to jest?

Boreliozę wywołują krętki bakterii Borrelia burgdorferi. Jest ona jedną z najważniejszych chorób odzwierzęcych u ludzi.

Borelioza - jak nasz pupil może się zarazić?

W Polsce przenosicielem infekcji jest tzw. kleszcz pospolity (ixodes ricinus). Jest on aktywny przeważnie od marca do października. Zamieszkuje on przeważnie tereny zalesione oraz sąsiadujące z nimi łąki lub pastwiska. Kleszcz może przenosić bakterię na swojego żywiciela w trakcie ssania jego krwi. Jeżeli kleszcz zostanie usunięty w ciągu 24 godzin, ryzyko zakażenia znacznie spada. Bakteria namnaża się początkowo w miejscu ukąszenia, potem przedostaje się do krwi i narządów.

Objawy Boreliozy u psów

Okres inkubacji choroby u psa może trwać od 2-5 miesięcy, w niektórych przypadkach nawet dłużej. Objawami klinicznymi Boreliozy z Lyme u psów są wszelkie objawy związane z zapaleniem stawów, tj.: nagła kulawizna, obrzękły, bolesny i ciepły staw psa przy dotykaniu, brak apetytu, niechęć do ruchu, czasami może wystąpić również gorączka. Jest to trudna choroba do zdiagnozowania, ponieważ objawy pojawiają się po kilku miesiącach, ale również wiele psów może przechodzić Boreliozę bezobjawowo.

Leczenie

Leczenie boreliozy wymaga antybiotykoterapii przez okres około 4 tygodni.

apatia

Erlichioza u psa - co to jest i co ją wywołuje?

Erlichioza to zakaźna choroba odkleszczowa. Kleszcz zakaża się E.canis ssąc krew zakażonego psa, przez kolejne 5 miesięcy może on zarazić inne psy podczas żerowania. Pies, który przeszedł ostre zakażenie Erlichiozą przez ponad 2 lata może być nosicielem zarazka.

Objawy Erlichiozy

Okres inkubacji postaci ostrej u psów wynosi 8-20 dni. Początek choroby jest nagły, a czas trwania zależy od jej przebiegu. Ostra faza objawia się powiększeniem wątroby, śledziony i węzłów chłonnych, może również wystąpić zapalenie płuc, nerek lub opon mózgowych. Ogólne objawy zakażenia są mało charakterystyczne, obejmują między innymi: brak apetytu, smutek, gorączkę, apatię czy chudnięcie.
Możliwe jest też przechodzenie choroby bezobjawowo.

Leczenie

Erlichioza leczona jest antybiotykami przez ok. 2-3 tygodnie. W przypadku występowania postaci ostrej konieczne jest przeprowadzenie transfuzji krwi i podawanie leków krwiotwórczych.

Produkty powiązane: